Wat staat er voor 2022 op onze agenda?

Zoals in de laatste bijeenkomst reeds besproken geven wij jullie graag een overzicht van de activiteiten welke gepland staan voor volgend jaar. Momenteel staan er vier activiteiten op onze agenda waarbij wij met veel belangstelling uitkijken naar jouw deelname. Ruim voorafgaande aan het event zal ieder lid via mail worden benaderd met een datum saver en benodigde info. Om een en ander in de toekomst soepel te laten verlopen proberen wij onze leden middels diverse beschikbare kanalen met regelmaat te prikkelen voor deelname aan onze activiteiten welke wij met zorg samenstellen.

Derde dinsdag van januari, 1ste kwartaal 2022

We nodigen jullie graag uit om op dinsdag 18 januari 2022 deel te nemen aan onze nieuwjaarsborrel.

Wat:
Nieuwjaarsborrel, korte jaarvergadering met toelichting op onze toekomstvisie.

Waar:
Locatie volgt

Aanvang:
17.00 uur ontvangst, 17.30 aanvang

Derde dinsdag van april, 2de kwartaal 2022

Op dinsdag 19 april 2022 gaan wij naar [voorbeeld] om daar gezamelijk te genieten van een leuk en spectaculair programa.

Wat:
Voorjaarsactiviteit met gastspreker, een hapje en drankje.

Waar:
Locatie volgt

Aanvang:
17.00 uur ontvangst, 17.30 aanvang

Derde dinsdag van oktober, 4de kwartaal 2022

Met de winter in het vooruitzicht ontmoeten wij jullie graag op dinsdag 18 oktober 2022 om te luisteren en te kijken naar de businesstools van [voorbeeld].

Wat:
Najaars meeting

Waar:
Locatie volgt

Aanvang:
17.00 uur ontvangst, 17.30 aanvang

Buitengewoon leuk!

Naast onze reeds geplande kwartaal activiteiten maken we komende zomer* graag een prachtig uitstapje met jullie naar een uitdagende onderneming welke door een bekende ondernemersfamilie buiten de gemeentelijke grenzen geleid wordt. De enthousiaste en ondernemende bedrijfsleiding zal ons mee nemen in een schat aan ervaring.

Dit event zal met een bus bezocht worden, daarom verzoeken wij jou om uiterlijk voor [datum zal tijdig kenbaar worden gemaakt] per mail kenbaar te maken of jij hier bij bent en met hoeveel personen jij vertegenwoordigd bent op deze dag.

Binnengewoon leuk!

Mogen wij een keer bij jouw bedrijf op visite komen? Graag! We plannen onze activiteiten het liefst iedere keer bij een andere ondernemer om zo een brede inkijk te geven in het aanbod binnen (of buiten) onze vereniging.

Sta jij open voor bedrijvigheid? Stuur ons dan even een mailtje met een verzoek zodat wij kunnen bekijken welke activiteit het beste past bij jouw locatie.

* afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen